Freshabit Life IP

Freshabit-hankkeessa toteutetaan vesienhoitotoimenpiteitä lajien ja niiden elinalueiden suojelun edistämiseksi. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat siten vedenlaadun parantaminen, elinympäristökunnostukset, kalateiden rakentaminen ja lohikalakantojen palauttaminen. Nämä toimenpiteet mahdollistavat lohikalojen palauttamisen Karjaanjoen latvavesiin, ja näiltä osin tavoitteet ovat yhteneväisiä Hiidenveden kunnostus -hankkeen tavoitteiden kanssa. Hankkeen toimii vuosina 2016–2022.

FRESHABIT on yksi Euroopan komission kuudesta ensimmäisestä ns. integroidusta hankkeesta, joka ratkoo laajoja ympäristöongelmia. FRESHABIT-hanke kokoaa uudella tavalla yhteen erilaisia vesistöjen tilaan vaikuttavia toimijoita.

Länsi-Uudenmaan aluehankkeen osuus hankepotista on noin 1,3 miljoonaa euroa, ja hankkeessa ovat mukana Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n lisäksi, Raaseporin kaupunki, Lohjan kaupunki, Koskienergia Oy ja Jyväskylän yliopisto. Koko hanketta koordinoi Metsähallitus.

Freshabit