GISBLOOM

GisBloom LIFE + LIFE lippu

 

Hiidenvesi oli yksi EU LIFE+-rahoitteisen GISBLOOM-hankkeen kymmenestä pilottialueesta.

Hankkeen tavoitteena on vesien tilan paraneminen ja leväkukinnan vähentyminen sekä kansalaisten ja järjestöjen osallistuminen vesien tilan seurantaanja rehevöitymisen kustannustehokkaaseen torjuntaan.

 Hanke päättyi syyskuussa 2013.

Hankkeessa laadittiin vesiensuojelupainotteinen kyläsuunnitelma, jonka pilottikyläksi valittiin Haimoo. Haimoon vesienhoidollinen kyläsuunnitelma laadittiin yhteistyössä Haimoolaisten, Hiidenveden kunnostus-hankkeen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa osana GisBloom -hanketta.  Kyläsuunnitelman tavoitteena on ottaa vesistöt huomioon osana kylän kehittämistä ja näin ollen hyväksyttää vesiensuojelutoimenpiteet ja edistää niitä kylää kehitettäessä. Kyläsuunnitelmaa vietiin eteenpäin sekä koululaisille että aikuisille järjestettyjen työpajojen kautta. Lue lisää.

Lisäksi Hiidenveden kunnostus-hanke toteutti yhteistyössä vihtiläisen Mainostoimisto KN:n kanssa virtuaalisen järvikunnostuspelin, jonka avulla voi tutustua järven kunnostukseen. Pelin kehittämiseen ovat osallistuneet Vihdin lukion opettajat ja opiskelijat sekä Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat.

 Pelin tavoitteena on tutustuttaa pelaaja mm. järvikunnostuksen perusteisiin, valuma-alue –käsitteeseen ja menetelmiin, joiden avulla järven tilaa voi parantaa. Samalla pelaaja saa karkean kuvan kunnostustoimien kustannuksista suhteessa niiden tehokkuuteen kuormituksen vähentämisessä. Kunnosta järvesi! -pelin kautta voidaan myös tutustua ympäristötalouteen  ja uppoutua tiiviimmin vesistöihin ja kunnostusteemaan peliin kootun lisämateriaalin avulla. Kunnosta järvesi! -vesistökunnostuspeli on suunnattu lukiolaisille sekä kaikille vesien kunnostuksesta kiinnostuneille.

Tutustu peliin www.pelastajarvi.fi  

Lisätietoja

Gisbloom-hankkeen Internet-sivuille on koottu hankkeen tulokset ja jaettava materiaali.