Hiidenvesi mukana muissa hankkeissa

Hiidenvesi valuma-alueineen mukana seuraavissa hankkeissa:

Järvi Hoi-hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia kohdennetun hoitokalastuksen toteuttamiseen Hiidenveden kaltaisilla järvillä, missä ravintoverkon rakenne ei mahdollista perinteisen hoitokalastusmallin käyttöä. 

Hiidenvesi-hanke on vahvalla panoksella mukana  Gisbloom LIFE+  (2010-2013) -hankkeessa, jossa etsitään ratkaisuja koko Karjaanjoen valuma-alueen valumien ja leväkukintojen hallintaan. Mukana on myös ympäristökasvatusta. Hiidenvesi on valittu hankkeen yhdeksi pilottialueeksi.

Seurantaa ja muita hankkeita Hiidenvedellä ja sen valuma-alueella

Maa- ja metsätalouden hajakuormitusjärvien seurantaohjelma. Rahoittajana MMM. Sisältää mm. koeverkkokalastuksia joka kuudes vuosi Hiidenvedellä (v. 2013 seuraavan kerran)

Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa ). ELY-keskuksen hallinnoimassa hankkeessa kannustetaan viljelijöitä vesiensuojelutoimiin ja kehitetään kuormituksen seurantaa

Virtavesien hoitoyhdistyksen  kunnostushankkeet

Helsingin yliopiston tutkimushankkeet: mm. sulkasääskitiheyksien seurataa vuosittain.

Lohjalle, Porlan vanhalle kalanvilljelylaitokselle on esitetty toteutettavaksi järvikeskusta, jonka kautta pyrittäisiin vaikuttamaan koko Karjaanjoen vesistön vesiin aina latvoilta merelle asti. Lisätietoja voit lukea www.porla.fi