Bongaa kala!

Järvi Hoi- hankkeessa laadittiin yhteistyössä vihtiläisen KN-mainostoimiston kanssa verkkosivusto, joka tutustuttaa järven kalastoon, ekologiaan ja järvikunnostukseen. Sivusto sisältää pelejä joiden kautta Suomen yleisimmät järvikalat tulevat tutuksi sekä ymmärtämys järven ekologiasta kasvaa. Hankkeessa koettiin tärkeäksi panostaa ympäristökasvatukseen tuomalla kalatietoa, järvikunnostusta sekä hankkeen tuloksia mielenkiintoisella tavalla esille. Oppiminen haluttiin tehdä hauskaksi vuorovaikutteisen sivustona avulla. Bongaa kala! verkkosivusto on vapaasti saatavilla verkossa.

Bongaa kala! -verkkosivusto on suunnattu lukiolaisille sekä kaikille kaloista ja vesien kunnostuksesta kiinnostuneille. Bongaa kala sivusto alkaa veden pinnalta ja sukeltaa syvemmälle järven maailmaan. Yösukellus-pelissä tunnistetaan kaloja lampun valossa. Öinen vedenalainen maisema tuo peliin lisäjännittävyyttä. Mitä kala syö? -pelin avulla tutustutaan kalojen ravinnon käyttöön. Kalat- ja järvikunnostus-osiossa kerrotaan miten kalojen ravinnonkäyttötutkimuksista saatua tietoa voidaan hyödyntää järvikunnostuksessa, esimerkkinä toimii Hiidenvesi.

Käy tutustumassa uuteen sivustoon!

Bongaakala

www.bongaakala.fi