Suurikokoiset selkärangattomat käyttävät ravintonaan pienempää eläinplanktonia, jotka vuorostaan laiduntavat kasviplanktonia. Riittävän suuret eläinplanktonkannat ovat välttämättömät kasviplanktonin eli levän kurissa pitämiseksi. Pyynnin kohdistuessa kaloihin, jotka syövät isokokoisia selkärangattomia seurauksena voi ollakin leväkukintojen vähentymisen sijasta niiden runsastuminen. Hankkeessa selvitetäänkin mm. kalojen ravinnonkäyttöä ja käyttäytymistä. Paremman vesistön ravintoketjun tuntemuksen avulla pyritään löytämään kohdevesistöjen hoitokalastukseen parhaiten sopivat lajit.

Lisätietoa aiheesta:

http://www.hiidenvesi.fi/fi/hiidenvesi/kirjallisuutta