Järvi Hoi -hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeessa järjestettiin yleisötapahtumia yhteistyössä Hiidenveden kunnostushankkeen kanssa. Tapahtumissa kerrottiin hankkeen tuloksista ja edistymisestä. Paikan päälle kutsuttiin alan asiantuntijoita, joiden kanssa oli mahdollisuus keskustella eri teemoista liittyen hoitokalastukseen. Tapahtumista  tiedotettiin näillä nettisivuilla.

Hankkeen tulokset koottiin yhteen käytännönläheiseksi  ”Hyvien hoitokalastuskäytäntöjen käsikirjaksi”, joka on luettavissa hankkeen sivuilla:

Järvi hoi