I västra Nyland försöker man få mera fart på skötseln av vattendragen genom att utveckla metoderna för skötselfisket!

Västra Nylands vatten och miljö rf har startat ett Västra Nyland/Sjö ohoj-projekt i samarbete med skyddsföreningen vid Enäjärvi sjö i Vichtis. Västra Nyland/Sjö ohoj-projektet är ett allmännyttigt samarbetsprojekt mellan Finland och Sverige med tonvikt på utvecklandet av vattenvården och skötselfisket. Från västra Nyland deltar Lojo sjö, Hiidenvesi sjö och Enäjärvi sjö i Vichtis.