Village Waters

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö on mukana EU:n Interreg Baltic Sea Region 2014–2020 -ohjelman rahoittamassa Village Waters -hankkeessa (2016–2019), jossa kehitetään keinoja, joilla pienet kylät tai haja-asutusalueet pystyisivät käsittelemään jätevedet tehokkaammin. Hankkeen tavoitteena on etsiä ja jakaa kokemuksia parhaista haja-asutusalueiden jätevesiratkaisuista ja näin vähentää jätevesistä aiheutuvia ympäristöhaittoja koko Itämeren alueella. Hankkeessa on Suomen lisäksi mukana kumppaneita Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Ruotsista.

Lue lisää LUVY:n sivuilta.

VillageWaters