Hiidenvesi

Etusivu :: Hiidenvesi :: Hiidenveden säännöstely

Hiidenveden säännöstely

Hiidenvettä on säännöstelty vuodesta 1970 Väänteenjoen padon kautta. Säännöstelyllä säädellään vedenkorkeutta, joka tärkeässä roolissa myös järven virkistyskäytön kannalta etenkin kesäaikaan. Säännöstely toimii pääkaupunkiseudun vedenhankinnan varajärjestelmän osana. Kokkokallion rannassa sijaitsevat tunnelin suu ja vedenottamo, jonka kautta vesi tarvittaessa pumpataan raakaveden puhdistusprosessiin. Kaikki patoluukut pidetään auki ennen tulvaa ja sen aikana.

Hiidenvesi on myös Helsingin kaupungin varavesilähde. Kun Päijänne-tunneli remontoitiin vuonna 2008, Hiidenvettä käytettiin pääkaupunkiseudun raakavesilähteenä, ja noin miljoona ihmistä sai juomavetensä Hiidenvedestä. Hiidenveden tila vaikuttaakin monen arkeen.

Väänteenjoelle rakennettiin v. 2009 venesulku ja kalatie. Venesulku edistää veneilymahdollisuuksia Hiidenveden ja Lohjanjärven välillä. Kalatie taas mahdollistaa vaelluskalojen liikkumisen vesistöissä. Rakenteet eivät aiheuta muutoksia vedenkorkeuksiin, virtaamiin eikä säännöstelyyn.

Vedenkorkeus vaihtelee Hiidenvedellä vuodenaikojen mukaan. Erityisesti kevät- ja syystulvat nostavat vedenkorkeutta. Hiidenveden purkautumiseen vaikuttaa oleellisesti alapuolella sijaitsevan Lohjanjärven vedenkorkeus. 

Lisätietoja

Tarkkaile Hiidenveden vedenkorkeuden vaihtelua ympäristöhallinnon sivustolla.

Hiidenveden ranta-alueiden tulvavahinkoarvio valmistui v. 2008. Selvityksessä on määritelty mahdolliset tulvavahingot Hiidenveden eri vedenkorkeuksilla. Lue julkaisu