Linkit

Sivua päivitetään

Yleistä vesien kunnostuksesta

Ympäristöhallinnon Vesistöjen kunnostus -sivut

Vedenlaatu ja seuranta:

Tiedot kotijärvesi tilasta: www.vesientila.fi

Valtakunnallisen leväkatsauksen tulokset
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat koko vesistöalueelle  ja Hiidenvedelle  
Vedenlaatu Hiidenvedellä  ja sen valuma-alueen järvillä 
Julkaisuja järvien kunnostuksesta ympäristöhallinnon verkkosivuilla

Tutustu vesistöjen kunnostushankkeisiin ja kunnostusmenetelmiin Vesienhoidon netti-TV:ssä .

Yleistä haja-asutuksen jätevesihuollosta:

Kiinteistön jätevesien käsittelystä ympäristöhallinnin verkkosivuilla
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Linkki 2014
Jätevesijärjestelmän omaseuranta - esite
Kesämökin jätevesien käsittely  -Ympäristöhallinnon ohjeita
Hyvä jätevesien käsittely -opas 

Huussi- ja WC-vaihtoehtoja:

Komposti- ja kuivakäymälät
Käymäläseura Huussi ry 

Yksinkertainen saunan kantovesien suodatusjärjestelmä

Tietoa kaivoista - älä pilaa jätevesillä kaivoa:

Hyvä kaivo -esite (tietoa kaivon rakenteesta, kunnossapidosta ja vedenlaadusta)
Vedenhankinta kaivoista -tietoa Ympäristöhallinnon sivuilla
Kaivoveden laatu kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien läheisyydessä -julkaisu

Maatalous:

Maatalouden vesiensuojelu 
Ravinnetaseopas 
Suojavyöhykkeiden  haku
Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma  Vanjoen ja Vihtijoen valuma-alueilla Vihdissä ja Karkkilassa
Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma  Hiidenveden alueella Vihdissä, Lohjalla ja Nummi-Pusulassa
Suojavyöhyke kannattaa: Opas  uusmaalaisille viljelijöille
Video  kotipellon ravinnetaselaskelmasta sekä ohjeita taseiden laskemiseen.

Virkistys ja vapaa-ajan kalastus sekä vesistöreitit :
Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö
Kalatalouden keskusliitto 
Kaikki Suomen kalastuslinkit 
Hiidenveden purjehtijat 
Ennätyskaloja mm. Hiidenvedestä 
Karjaanjoen vesistön melontareittiopas 
Virtavesien hoitoyhdistys ry 

Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hankkeen rahoittajat:

Vihdin kunta 
Lohjan kaupunki 
Karkkilan kaupunki 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä
Hiidenveden kalastusalue
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

 

Muita kunnostushankkeita:


Tuusulanjärvi 
Pyhäjärvi 
Vesijärvi

 Muita linkkejä

Vesistökunnostusverkosto
Järviwiki
Järvikeskus Porla