Hiidenveden  kunnostus -hankkeen maatalousneuvonta

Järjestämme vuosittain maanviljelijöille suunnattuja tapahtumia, koulutuksia ja retkiä. Tilaa Hiidenveden uutisposti ja saat tiedot tulevista tapahtumista!

Menneet tapahtumat 2016

10.11.2016 Maan rakenne ja ravinnetasapaino kasvukunnon avaimina -koulutuspäivä Lohjalla, yhteistyössä OSMO-hankkeen kanssa

7.6.2016 Tutustumisretki maatalousympäristön kosteikkoihin Lohjalla ja Vihdissä, yhteistyössä Lohjan kaupungin maatalouden ympäristötyöryhmän ja Lohjan seudun MTK:n kanssa.

Hyödynnä tilasi ympäristö - viljelyn hyvät ratkaisut avaimena tilan talouden ja ympäristön hyvinvointiin

Hyvän sadon tuottaminen vaatii tehokasta ravinteiden hyödyntämistä ja toimivan ravinteiden kierron. Jos peltomaata lannoitetaan liikaa, ravinteet karkaavat ympäristöön. Ravinteiden mukana virtaavat hukkaan myös niihin sijoitetut eurot. Pellon tuottokykyyn ja vesistökuormitukseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat mm. pellon kuivatus eri tavoin. Erilaisilla valumavesien hallintamenetelmillä voidaan pienentää ravinnehävikkiä pellolta. Esimerkiksi sopivalla viljelykierrolla, oikealla lannoituksella ja muokkausmenetelmillä ravinteet saadaan ohjattua sadon kasvuun.

Maan hyvä kasvukunto antaa mahdollisuuden hyvään tiliin. Etelä-Suomen jokivesistöalueilla on paljon eroosioherkkiä maita. Pintamaan karkaaminen heikentää maan tuottokykyä, joten on tärkeää huolehtia pellon vesitaloudesta ja toimivasta maan rakenteesta, jotta ravinteiden tehokas sitoutuminen satoon on mahdollista.