Suojavyöhykkeet

Hiidenveden valuma-alueella suojavyöhykkeitä on arviolta 155 hehtaaria. Suojavyöhyke perustetaan vesistöjen varsilla sijaitseville pelloille. Suojavyöhyke vähentää peltojen pintavesien mukana kulkeutuvaa kiintoaines- ja ravinnekuormaa. Lue lisää

Hiidenvesi-hanke kustantaa järven valuma-alueella sijaitseville pelloille suojavyöhykkeiden laadintaa.

Katso video suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta