Virtavesien soveltuvuus raakun elinympäristöksi

Kartassa on esitetty virtavesien soveltuvuus raakun elinympäristöksi vedenlaatutietojen perusteella Hiidenveden valuma-alueella.

raakku_sov kartan legenda