Virtavesien soveltuvuus raakun elinympäristöksi

Kartassa on esitetty virtavesien soveltuvuus raakun ja taimenen elinympäristöksi uusimpien vedenlaatutietojen perusteella Hiidenveden valuma-alueella. Aineiston on tuottanut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö 2017 osana Hiidenvesi-hanketta.

raakku_sov kartan legenda