Linkit

Vedenlaatu ja seuranta:

Valtakunnallisen leväkartoituksen  tulokset
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat koko vesistöalueelle  ja Hiidenvedelle  
Vedenlaatu Hiidenvedellä  ja sen valuma-alueen järvillä 
Tarkkaile Kotijärveäsi  - Omaehtoisen seurannan opas
Järvien kunnostus - opas (Ympäristöopas nro 114 )

Tutustu vesistöjen kunnostushankkeisiin ja erilaisiin kunnostusmenetelmiin Vesienhoito nettitv:ssä.

Yleistä haja-asutuksen jätevesihuollosta:

Haja-asutuksen jätevesihuollon asetus & ymparistöhallinnon ohjeita
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke
Radio-ohjelma
 talousjätevesien puhdistamisesta
Jätevesijärjestelmän omaseuranta- esite
Kesämökin jätevesien käsittely -Ympäristöhallinnon ohjeita
Hyvä jätevesien käsittely-opas

Huussi- ja WC-vaihtoehtoja:

Esimerkkejä kompostikäymälöistä
Huussi ja muut kuivakäymälät
Käymäläseura Huussi ry

Yksinkertainen saunan kantovesien suodatusjärjestelmä

Tietoa kaivoista - älä pilaa jätevesillä kaivoa:

Hyvä kaivo -esite (tietoa kaivon rakenteesta, kunnossapidosta ja vedenlaadusta)
Ympäristöhallinnon sivusto kaivoista
Kaivoveden laatu kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien läheisyydessä- julkaisu.

Maatalous:

Maatalouden vesiensuojelu
Ravinnetaseopas
Suojavyöhykkeiden haku
Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Vanjoen ja Vihtijoen valuma-alueilla Vihdissä ja Karkkilassa
Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Hiidenveden alueella Vihdissä, Lohjalla ja Nummi-Pusulassa
Suojavyöhyke kannattaa: Opas uusmaalaisille viljelijöille
Video kotipellon ravinnetaselaskelmasta sekä ohjeita taseiden laskemiseen.

Virkistys ja vapaa-ajan kalastus sekä vesistöreitit :
Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö
Kalatalouden keskusliitto
Kaikki Suomen kalastuslinkit
Hiidenveden purjehtijat
Ennätyskaloja mm. Hiidenvedestä
Karjaanjoen vesistön melontareittiopas
Virtavesien hoitoyhdistys ry

Hiidenveden kunnostus 2008-2011 -hankkeen rahoittajat:

Vihdin kunta
Lohjan kaupunki
Karkkilan kaupunki
Nummi-Pusulan kunta
Uudenmaan ELY-keskus
Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Muita kunnostushankkeita:

Järviverkko
Tuusulanjärvi
Pyhäjärvi
Vesijärvi
omajarvi.net
Vakka-Suomen kotijärvet kuntoon
Uudenmaan järvien kunnostustarveselvitys
Uudenmaan järvien tehokalastusprojektit

Järvikeskus Porla